image Słownik | HB Premium

Słowniczek
Poznaj najważniejsze pojęcia, które pomogą Ci zrozumieć świat nieruchomości i zakres naszej działalności.

Cesja praw i obowiązków dla konkretnej nieruchomości zakupionej przez HB PREMIUM. Podczas cesji wierzyciel (cedent) po uiszczeniu opłaty przenosi swoje prawa i obowiązki, wynikające z umowy z właścicielem nieruchomości lub deweloperem, na inną osobę (cesjonariusza).

Aktywa, które stale generują dochody i/lub zyski. W praktyce oznacza to, że raz wykonana praca lub inwestycja przynosi dochód bez konieczności dalszej pracy. Jednym z przykładów osiągnięcia tego typu dochodu jest inwestycja w nieruchomości.

Stan oczekiwania na nadanie pełnego prawa własności. Mówi się o niej w przypadku roszczenia o ustanowienie odrębnej własności lokalu. Na bazie aktu notarialnego można ją zbyć i odziedziczyć. Podlega również egzekucji. Stosuje się ją w przypadku umów pomiędzy deweloperami (lub spółdzielniami) a osobami, które chcą wejść w posiadanie prawa do dopiero budowanej nieruchomości. Ponieważ przeniesienie prawa własności następuje dopiero w momencie założenia odrębnej księgi wieczystej dla danego lokalu, to ekspektatywa stanowi pewnego rodzaju gwarancję i zwiększają bezpieczeństwo dla nabywcy.

Zakup i podniesienie wartości nieruchomości, by móc ją odsprzedać z odpowiednim zyskiem. HB PREMIUM umożliwia również częściową partycypację w kosztach zakupu nieruchomości i podziale zysku z jej sprzedaży.

Powszechny wzrost cen dostępnych towarów. Jest to sytuacja, w której za tę samą kwotę stopniowo możemy nabyć coraz mniej. Siła nabywcza pieniądza jest coraz mniejsza, dlatego częstym skutkiem jest inwestowanie kapitału w środki trwałe, takie jak np. nieruchomości.

Kredyt, w którym zabezpieczeniem dla banku staje się hipoteka. Tego rodzaju kredyty charakteryzują się najczęściej wysoką kwotą oraz długim czasem jej spłaty (nawet do 40 lat). Ponieważ trudno przewidzieć sytuację i kondycję finansową kredytobiorcy w tak długiej perspektywie czasu, zabezpieczeniem dla banku staje się hipoteka, czyli np. kupowane właśnie mieszkanie. Są to kredyty celowe, czyli pożyczane pieniądze można od razu przeznaczyć na zakup mieszkania, domu lub działki. W momencie braku uiszczania spłat kredytu, bank zyskuje prawo do przejęcia nieruchomości. Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu hipotecznego, konieczne jest porównanie wielu ofert dostępnych na rynku i wybór tej najlepiej dopasowanej do naszych potrzeb.

Ogólnodostępny i oficjalny dokument, potwierdzający stan prawny konkretnej nieruchomości. Znajdziemy w niej informacje i dane o adresie, właścicielu, powierzchni nieruchomości, przeznaczeniu i ewentualnym obciążeniu hipoteką. Bardzo ważną częścią księgi wieczystej są informacje o prawach i roszczeniach dotyczących nieruchomości. Dlatego niezwykle ważne jest, przed zawarciem umowy przedwstępnej lub umowy kupna, zapoznanie się z danymi z KW.

Mieszkanie kupowane przez inwestora celem osiągania zysku z najmu. Wśród mieszkań inwestycyjnych możemy wyróżnić tzw. gotowce inwestycyjne, czyli już odpowiednio przygotowane, wyremontowane i wyposażone mieszkania, gotowe do przyjęcia najemców oraz lokale, które należy przygotować (np. wyremontować, podzielić), aby stały się atrakcyjne dla przyszłych najemców. Szacuje się, że rentowność najmu to obecnie ok. 4-6%.

Wszelkie nieruchomości, które wykazują potencjał inwestycyjny, czyli ich nabycie może przynieść późniejszy zysk dzięki odpowiednim procesom. Nieruchomości inwestycyjne szczególną popularnością cieszą się np. przy cesjach, flipach.

Inaczej return on equity, czyli wskaźnik rentowności kapitału własnego. Dzięki temu wskaźnikowi jesteśmy w stanie określić, jak duży zysk udało się osiągnąć z wniesionego i zainwestowanego kapitału własnego. W przypadku inwestycji w nieruchomości wskaźnik ROE pozwala nam skalkulować zwrot z najmu w ujęciu rocznym. Aby go wyznaczyć należy obliczyć stosunek rocznego przychodu z najmu do zainwestowanego kapitału własnego (bez kredytu hipotecznego) wyrażonego w procentach. Im wyższy wskaźnik ROE tym lepsza inwestycja i większa efektywność zwrotu poniesionego wkładu.

Inaczej return on investment, czyli wskaźnik zysku (rentowności) z inwestycji w nieruchomości. Określa on stopę zwrotu z danej inwestycji. ROI pomaga określić opłacalność planowanego działania inwestycyjnego. Aby go wyznaczyć należy obliczyć stosunek miesięcznego przepływu finansowego (pomnożonego przez liczbę miesięcy, w których planowany jest wynajem mieszkania, czyli zwyczajowo 12) do zainwestowanego kapitału wyrażonego w procentach (x100%). Im wyższy wskaźnik ROI tym większy zysk.

Tzw. „drugi dom”. To wygodna przestrzeń mieszkaniowa, często zlokalizowana na terenach rekreacyjnych i komfortowych na tyle, by możliwe było jej zaadaptowanie pod pracę zdalną i jednoczesną strefę wypoczynku i relaksu. Jako second home najczęściej wybierane są domki w nadmorskich kurortach, apartamenty nad jeziorami z własną przystanią na łodzie, czy podmiejskie domy.

To miara zyskowności danej inwestycji. Wylicza się ją, aby określić rentowność inwestycji. Im wyższa stopa zwrotu, tym lepszy i większy zysk.

Nieruchomość inwestycyjna skalkulowana pod względem ekonomicznym tak, by zaadaptowana przestrzeń maksymalizowała wynik z dochodu pasywnego przy jednoczesnym wysokim standardzie adaptacyjnym, ograniczającym w długiej perspektywie czasu koszty amortyzacji. Może to być np. inwestycja w mieszkanie, które zostanie podzielone i zaadaptowane tak, by można je było wynająć dwóm odrębnym najemcom, co zwiększa comiesięczny dochód pasywny inwestora

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj»